רפת

דף הבית » משק חקלאי » רפת

רפת


75 חולבות , 60 עגלות. 
ייצור : 
738,000 מיכסת ליטר חלב בשנה.
פעילות חניכים
טיפול בסיסי, התמחות בנושא חליבה, המלטות. כמו כן נכלל ענף הרפת בפרוייקט למידה של בית הספר. הפרוייקט נלמד במסגרת לימודי הביולוגיה ונכלל בבגרות.