פרויקטים בינלאומיים

דף הבית » הכפר הירוק » פרויקטים בינלאומיים

משלחות נוער

הרעיון המרכזי המנחה את מפעל חילופי הנוער בעולם מושתת על כך כי הכרות בין התרבויות השונות תאפשר, בקלות יתר, מציאת מבנה ערכי משותף ותוביל לכבוד הדדי. האפשרות להיחשף אל העולם הרחב, מסייעת לבני הנוער והצעירים לחוש כחלק ממשפחת העמים, ולקשור קשרים המעשירים בידע, פתיחות, חשיבה ועשייה.

מפעל החילופין מחנך להעמקת הסובלנות, לדחיקת סימני הגזענות והדעות הקדומות, לתודעה של חשיבות הדמוקרטיה וזכויות האדם ולטיפוח קשר הידידות בין בני הדור הצעיר במדינות העולם.

מטרת המפעל לחילופי הנוער מבוסס על הכרה בחשיבותם ותרומתם של בני הנוער לביסוס מעמדה של ישראל בין מדינות העולם, פיתוח יחסים בין לאומיים וחשיפת ישראל לשאר מדינות העולם. פרוייקט חילופי הנוער בכפר הירוק מבוסס על עקרון ההדדיות וביקורי גומלין, כך שביקור של תלמידינו בארץ כל שהיא נענה בביקור גומלין בבכפר .