מרכז למידה

דף הבית » ביה"ס » מרכז למידה

מרכז למידה

מרכז הלמידה הוא חלק אינטגרלי ממערך הלמידה בכפר הירוק. המרכז משמש מסגרת הבאה לתת תמיכה ומענה לצרכים הלימודיים השונים של התלמידים. הלמידה במרכז מתרכזת ב-שלושה מישורים:  

במישור הפרטני

העזרה ניתנת לתלמידים באופן יחידני ע"י צוות מקצועי שהוכשר לכך וכולל: מורות להוראה מתקנת לתלמידים ליקויי למידה, מאבחנת דידקטית ומאבחן פסיכולוגי. מורות מקצועיות לשיפור מיומנות קריאה והבעה. 

קבוצות למידה

למידה בקבוצות קטנות ע"י מורים מקצועיים. כתגבור לחומר הנלמד בכיתה וכהכנה לקראת בחנות ביה"ס ובחינות הבגרות,במקצועותהבאים:מתמטיקה ,אנגלית, לשון, אומנות, היסטוריה, ביולוגי, תנ"ך.

עזרה בהכנת שיעורי בית

העזרה פתוחה בפני כל תלמידי הכפר וניתנת ע"י מורים מקצועיים בכל מקצועות הלימוד . כמו כן במסגרת זו יכולים התלמידים לקבוע עם הצוות המלמד ימים ושעות לפי תוכנית אישית.

המרכז מקיים קשר קבוע עם המורים והנהלת בית הספר, יועצות , עו"ס וכן עם הצוות החינוכי בפנימייה והנהלת הפנימייה במטרה: לאתר, למיין, לתגבר ולקדם את התלמידים.