מידע לתלמידים חדשים וותיקים תשפ"א

דף הבית » מידע לתלמידים חדשים וותיקים תשפ"א

מכתב מפורט של מנהל הכפר הירוק- ד"ר קובי נווה (סיסקו)

הורדה מכתב להורים תחילת שנה תשפא סיסקו.pdf

מכתב של משנה למנהל הכפר אריה קוגן בנושא חדר האוכל

הורדה סדרי האכילה בחדר האוכל לתלמידים ולהורים תשפא.pdf

מכתב של מנהלת בית הספר השש שנתי נעמי אלישיב

הורדה נעמי אלישיב מכתב פתיחת שנה.pdf

מכתב של מנהלת החטיבה העליונה עירית יצחק

הורדה מכתב להורים תחילת תשפא עירית יצחק (1).pdf

מכתב של מנהלת חטיבת הביניים דפנה מנור

הורדה מכתב להורים תחילת תשפא דפנה מנור.pdf

מכתבם של הדס גוטליב מנהלת בית הספר הבינלאומי אמיס ומנהל הפנימיה שם בן דבש

הורדה Greetings from EMIS - 2020-21.pdf

מכתב של מנהל המשק החקלאי אוהד אוסטשגא

הורדה משק הכפר הירוק 2020.pdf

מכתב סיכום ישיבה בזום של מרכזות פורום מנהיגות הורים, ד"ר אריאל להמן והגב' אתי גיצלטר מיום 27/07/20

הורדה סיכום מפגש מנהיגות הורים 27ביולי2020.pdf