לול

דף הבית » משק חקלאי » לול

לול

בלול קיימות שתי שלוחות : מטילות ופיטום 
1. מטילות : מס' 2700 תנובת ביצים : 680,000 לשנה 
2. פיטום : מס' 5 להקות בנות 13,000 
אפרוחים תפוקה של 140,000 בשר לשנה 
פעילות חניכים : 
תחזוקה , איסוף ביצים.