לוח צלצולים

דף הבית » הכפר הירוק » לוח צלצולים

לוח צלצולים

שיעור ראשון 7:45-8:30
שיעור שני 8:30-9:15
הפסקה 9:15-9:35
שיעור שלישי 9:35-10:20
שיעור רביעי 10:20-11:00
הפסקה 11:00-11:10
שיעור חמישי 11:10-11:55
שיעור שישי (אוכל א) 11:55-12:35
הפסקה 12:35-12:45
שיעור שביעי (אוכל ב) 12:45-13:30
שיעור שמיני (אוכל ג) 13:30-14:10
הפסקה 14:10-14:15
שיעור תשיעי (אוכל ד) 14:15-14:55
הפסקה 14:55-15:00
שיעור עשירי 15:00-15:40
שיעור אחד עשר 15:40-16:20