טפסים להרשמה

דף הבית » הכפר הירוק » טפסים להרשמה

רשימת יישובים שמהם יש הסעה לכפר הירוק - תלמיד חוץ

הורדה רשימת יישובים שמהם יש הסעה לכפר הירוק.pdf

הוראה לחיוב חשבון_הכפר הירוק ע”ש לוי אשכול בע”מ - תלמיד חוץ

הורדה הוראה לחיוב חשבון_הכפר הירוק ע”ש לוי אשכול בע”מ copy.pdf

דף רישום קליטת תלמיד - תלמיד חוץ

הורדה דף רישום קליטת תלמיד (2).docx

רשימת מסמכים לקראת פגישת ייעוץ - תלמיד חוץ

הורדה רשימת מסמכים לקראת פגישת ייעוץ.docx

שאלון למועמד ללימודים בכפר הירוק - תלמיד חוץ

הורדה שאלון למועמד ללימודים בכפר הירוק.docx

נהלי הסעות - תלמיד חוץ

הורדה נהלי הסעות.docx

כללי התנהגות ובטיחות - תלמיד חוץ

הורדה כללי התנהגות ובטיחות.docx

טופס רישום לעולים ותושבים חוזרים - תלמיד חוץ

הורדה טופס רישום לעולים ותושבים חוזרים.docx

טופס הסכמה הורים גרושים או פרודים - תלמיד חוץ

הורדה טופס הסכמה הורים גרושים או פרודים.docx

ויתור סודיות - תלמיד חוץ

הורדה ויתור סודיות.docx

אישור לטיולים וסיורים - תלמיד חוץ

הורדה אישור לטיולים וסיורים.doc.docx