הסעות תלמידי חוץ

דף הבית » הכפר הירוק » הסעות תלמידי חוץ

טופס ביטול הסעות

מסלולי ההסעה לשנת הלימודים תשפ”א יישלחו במהלך חודש אוגוסט לכל הורי התלמידים במייל.
לפרטים נוספים יש להתקשר למשרד 03-6455641.
למעוניינים, מצורף טופס ביטול הסעות.

הורדה טופס ביטול הסעות מעודכן.pdf