Back
BackToMain
PrevMode
Mode

*

דף הבית
על הכפר
ביה"ס
פנימייה
משק חקלאי
מכללה
לגעת בטבע וקייטנות
קהילה
זמני
מרכז הפצה
צור קשר
הרשמה
מידע לתלמידים שהתקבלו
יזכור
English
русский
קייטנות קיץ לגעת בטבע
להלן פרטים על הקייטנה ותוכנית קייטנת קי 2012 לפי שכבות גיל .
 
 
קישור לקייטנת קיץ באנגלית  - "אנגלית בדרך אחרת"
פרטים על הקייטנות:
פלייר קייטנות לגעת בטבע
פלייר קייטנה יומית.pdf(508.1KB)
הפעילות ב"לגעת בטבע"
קייטנה יומית לגעת בטבע.doc(25.5KB)
מחנה הופעות והקלטות מוזיקה
מחנה מוסיקה.pdf(201.6KB)
תקנון השתתפות בקייטנת "לגעת בטבע"
תקנות - יומית.doc(36.5KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לגן חובה - 2013
עולים לגן חובה.doc(60KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה א' - 2013
עולים לכיתה א.doc(60KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ב' - 2013
עולים לכיתה ב.doc(60KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ג'- 2013
עולים לכיתה ג.doc(64.5KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ד' - 2013
עולים לכיתה ד.doc(65.5KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ה' - 2013
עולים לכיתה ה.doc(68.5KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ו' - 2013
עולים לכיתה ו.doc(68.5KB)
הערות והנחיות
הנחיות.doc(35KB)
לראש הדףהעלאת קבצים לאתר

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול, מיקוד: 47800, טל: 6455666-03, פקס: 6475747-03