Back
BackToMain
PrevMode
Mode

*

דף הבית
על הכפר
ביה"ס
פנימייה
משק חקלאי
מכללה
לגעת בטבע וקייטנות
קהילה
מרחב למידה
מרכז הפצה
צור קשר
הרשמה
מידע כללי וחומר לימודי לתלמידים חדשים
עבודות/ מבחני קיץ תשע"ה
יזכור
English
русский
العربية
漢語
קייטנות קיץ לגעת בטבע
  
לאתר קייטנת ספיקאפ - www.speakupcamp.com
 
פרטים על הקייטנות:
פלייר קייטנות לגעת בטבע
קייטנה2014.pdf(1702.1KB)
פלייר קייטנת אנגלית
SU 2014 #1.pdf(1642.7KB)
הפעילות ב"לגעת בטבע"
קייטנה יומית לגעת בטבע.doc(25.5KB)
מחנה הופעות והקלטות מוזיקה
מחנה מוסיקה.pdf(201.6KB)
תקנון השתתפות בקייטנת "לגעת בטבע"
תקנות - יומית.doc(36.5KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לגן חובה - 2014
קיטנה תוכניהשכבה גן' 2014.doc(61KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה א' - 2014
קיטנה תוכניה שכבה א' 2014 (3).doc(62KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ב' - 2014
קיטנה תוכניה שכבה ב' 2014 (1).doc(62KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ג'- 2014
קיטנה תוכניה שכבה ג' 2014 (1).doc(64.5KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ד' - 2014
קיטנה תוכניה שכבה ד' 2014.doc(63.5KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ה' - 2014
קיטנה תוכניה שכבה ה' 2014.doc(64KB)
תוכנית הקייטנה - עולים לכיתה ו' - 2014
קיטנה תוכניה שכבה ו' 2014 (1).doc(64KB)
הערות והנחיות
הנחיות.doc(35KB)
לראש הדףהעלאת קבצים לאתר

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול, מיקוד: 47800, טל: 6455666-03, פקס: 6475747-03