Back
BackToMain
PrevMode
Mode

*

.
מטלה מס' 1 שכבנ ח'

פעילות מתוקשבת לכיתה ח'- המצאות וגילויים במאה ה – 19

 

המאה ה- 19 תיזכר כמאה שהביאה איתה חידושים והמצאות ששינו את פני האנושות. אם קרה אירוע מעבר לים, תוך דקות ספורות אנו יודעים עליו בזכות הטלפון, הרדיו. אם חפצה נפשנו לטייל, הרכבת והמכונית יוליכו אותנו למחוז חפצנו. ואם חס וחלילה חלינו, כמה כדורי סולפה ישפרו את המצב תוך מספר ימים וזריקות חיסון ימנעו הדבקות במחלות קשות. אלה ועוד הרבה  תגליות, חידושים והמצאות, באו לעולם במאה ה- 19 .

 

המשימה

לרגל סיום המאה ה – 19 מוציא עיתון מוסף חגיגי , אשר יציג את כל ההמצאות והגילויים החשובים של המאה.

המוסף יחולק למדורים- מדע וטכנולוגיה, רפואה, תחבורה, תעשיה, תעשיה צבאית.

הפעילות תתבצע בקבוצות של 2-3 תלמידים.

כל זוג/שלשה יחקרו המצאה או גילוי אחד . ניתן להעזר בטבלה שלהלן.

 

להמצאה שבחרתם  כל אחד מחברי הקבוצה יכין  תעודת זהות לפי הקריטריונים הבאים :

תחום ההמצאה ( מבין התחומים שבטבלה)

תיאור ההמצאה/החידוש

שם הממציא/המגלה

תמונה של ההמצאה ( לא קיים בכל המצאה)

השפעתה של ההמצאה על תחומי החיים השונים  ( כלכלה, חברה, דמוגרפיה, צבא, תרבות וכו')

 הגשת המטלה :

1.לאחר שהכנתם את תעודת הזהות עליכם להציג את ההמצאה במצגת  (POWER POINT)ולהעלותה לפורום המצאות . כמו כן, יש להגיש את המצגת מודפסת בתאריך שנקבע בשיעור.

2. עליכם להגיב למשימה המוצגת בפורום המצאות .

ניתן להעזר בטבלה הבאה לבחירת רעיון לעבודתכם:

התחום

דוגמאות להמצאות וחידושים

מדע וטכנולוגיה

טלגרף, טלפון, רנטגן, חשמל ואלקטרומגנטיות, רדיו, צילום

רפואה

תרופות: סולפה, פניצילין, אינסולין,

גילוי החיידקים, לואי פסטר, חיסונים

תחבורה

רכבת (עילית, תחתית), מכוניות,אוניות קיטור,  תעלות המקשרות בין ימים,

תעשיה אזרחית

מכשירי טוויה ואריגה, מסילות ברזל, מכונות חקלאיות, מכונות תעשייתיות

תעשייה צבאית

דינמיט

מקורות מידע שיסייעו לכם בעבודתכם

 

·        מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד- ירושלים 

·        אתר מוטנט (מדור "היום לפני")

·        מט"ח – מדור אנשי החודש

.
.
לראש הדף

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול, מיקוד: 47800, טל: 6455666-03, פקס: 6475747-03