Back
BackToMain
PrevMode
Mode

דף הבית
על הכפר
ביה"ס
פנימייה
משק חקלאי
מכללה
לגעת בטבע וקייטנות
קהילה
מרחב למידה
מרכז הפצה
צור קשר
הרשמה
מידע כללי וחומר לימודי לתלמידים חדשים
עבודות/ מבחני קיץ תשע"ה
יזכור
English
русский
العربية
漢語

בית ספר בינלאומי לכיתות י"א- י"ב לתלמידים מצטיינים בתנאי פנימייה:

 

אתר למידה בשעת חירום

לומדים מרחוק - משרד החינוך

מרחבי למידה כיתתיים

עדכונים
קולג' בינלאומי

הקולג' הבינלאומי בכפר הירוק יפתח ב-1 לספטמבר 2014. 20% מהתלמידים יהיו ישראלים מצטיינים העולם לכיתה י"א בספטמבר 2014. לחץ כאן לאתר הקולג'.

האקדמיה לכדורסל

לחץ לפרטים על האקדמיה בכדורסל בכפר הירוק

השכרת חלקות לגינון אורגני

לחץ לפרטים.

הצטרפו לכפר הירוק ב