Back
BackToMain
PrevMode
Mode

*

דף הבית
על הכפר
ביה"ס
פנימייה
משק חקלאי
מכללה
לגעת בטבע וקייטנות
קהילה
מרחב למידה
מרכז הפצה
צור קשר
הרשמה
מידע כללי וחומר לימודי לתלמידים חדשים
עבודות/ מבחני קיץ תשע"ה
יזכור
English
русский
العربية
漢語
 מכללת הכפר הירוק  

מגמת הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה

הכפר הירוק מציע לבוגרי י"ב במגמת חשמל, מסגרת לימודים איכותית וייחודית;

לימודים לקראת תואר "טכנאי/ הנדסאי חשמל "

בתחום התמחות מערכות הספק , פיקוד ובקרה ואנרגיה. 


מידע כללי

משך הלימודים - 9 חודשים לתואר טכנאי. 
10 חודשים לתואר "הנדסאי".

  

מימון מרבית שכר הלימוד

על-ידי גורמים בעלי עניין כגון משרד החינוך וצה"ל , 
או משכר עבודה של תלמיד המתנסה בתעשייה .
 

  

מגורי סטודנטים:

אפשרות לתלמידים הגרים רחוק.

  

סביבה תומכת

עזרה בשעות הערב בכל המקצועות.

 

מסלול תעודה

דחיית השירות הצבאי בשנה לתואר טכנאי.
בשנתיים לתואר הנדסאי.

 

שירות צבאי כטכנאי/ הנדסאי בכל חילות צה"ל  כ-תומך לחימה

לרבות חילות השדה ויחידות מובחרות

 

המכללה מוכרת ע"י משרד החינוך וצה"ל ונתמכת על-ידי "פרוייקט יעד " של חיל החימוש.

התמיכה מתבטאת במימון 80% משכר הלימוד , בעזרה בלימודים ובשיבוץ מתאים בשירות הסדיר.

 

אוכלוסיית יעד

בוגרי מגמת חשמל  התמחות: מערכות הספק פיקוד  בקרה ואנרגיה.

 

תנאי קבלה מינימליים

 תעודה טכנולוגית:

  

           14 יח"ל בגרות לפי ההתפלגות הבאה:

          3 יח"ל מערכות חשמל

           3 יח"ל מערכות פיקוד ובקרה. 

           1 יח"ל פיסיקה/ מדע וטכנולוגיה 

 •  

  רקע עיוני:

  3 יח"ל מתמטיקה

  3 יח"ל אנגלית

  1 יח"ל לשון.

 • תלמידים שחסרות להם 3 יח"ל במתמטיקה או באנגלית או במקצוע אחר, יוזמנו לריאיון אישי בוועדת קבלה, וקבלתם תותנה בהתחייבות להשלים את החסר. תעודת טכנאי והנדסאי תינתן על סמך עמידה בהתחייבות זו .

 • השלמת בגרות ולימודים אקדמיים

  יש אפשרות להשלים בגרויות בעת הלימודים במכללה בשעות הערב. במסגרת תוכנית "הזדמנות שנייה" לבגרות (התלמיד זכאי לציון מגן).

  לתלמידים מצטיינים - ממוצע 85% ומעלה, יש אפשרות להמשך לימודים לקראת תואר ראשון B.Sс - מהנדס חשמל  (מותנה באישור של צה"ל).
  לתלמידים המתאימים ידחה השירות הצבאי בשנתיים נוספות.
  הלימודים ימומנו על-ידי צה"ל.
  הקורסים  האקדמיים הם במסגרת מערכת השעות של המכללה בכיתה יג'-יד' (פעם בשבוע).

 • לצורך ההרשמה יש להביא :

     תעודת סוף שנה של כיתה י"א ושליש/רבעון ראשון של כיתה י"ב.

    4 תמונת פספורט.

    300 ש"ח דמי רישום. 

 •  המלצת מחנך /כת ו/או מרכז המגמה.

 •  גיליון ריכוז ציוני בגרות. 

         שכר הלימוד

          שכר הלימוד נקבע מדי שנה ע"י משרד החינוך והתרבות והוא אחיד  לכל   המגמות והמסלולים בכל מוסדות הלימוד. התלמידים הלומדים במסגרת עליית הנוער ושירותי הרווחה ימשיכו באותה מסגרת וייהנו ממימון השהות בפנימייה.

 

      לפרטים נוספים:

       

       מזכירות המכללה טל':03-6481476 , פקס: 03-6488485

       או מנהל השיווק -מאיר- טל': 052-6620244

 

   

 

 

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול, מיקוד: 47800, טל: 6455666-03, פקס: 6475747-03