על המרכז

דף הבית » מרכז הפצה » על המרכז

מרכז הפצה לפיתוח מנהיגות סביבתית

מבוא

בתהליך הניסוי בכפר הירוק גובש מודל חינוכי חדש לפיתוח מנהיגות סביבתית הנשען על:

 •  פיתוח מיומנויות של מנהיגות ועיצוב זהות בגיל הנעורים. 
 •  חדשנות מתודולוגית  - האקספלורציה, כדרך, כמטרה חינוכית וכתרבות ארגונית.  
 •  שילוב של חינוך בלתי פורמאלי.
 •  מכוונות לקידום ערכים סביבתיים כעמוד שידרה ערכי. 
 • המודל החדש חולל שינוי בליבה הפדגוגית של הכפר - במסלולי הלימוד, בתוכניות לימודים ובאסטרטגיות למידה  -  וכן, שינויים  במבנים ארגוניים, בהרכב הצוות החינוכי, בתפקידים, באקלים הארגוני ובדימוי של הכפר. 
   

רציונאל מרכז ההפצה

צידוקו וחשיבות של הקמת מרכז ההפצה בכפרנו נובעת מעצם הגדרת מטרותיו ותוכנו.  ההכרח והרצון לקדם את הנושאים הסביבתיים, המצויים כיום בראש סדר היום העולמי, מטיל עלינו אחריות לפתח יחסי גומלין עם קהילות רחבות ככל האפשר, כדי ללמוד, ללמד ולפעול יחד. הצירוף - מנהיגות סביבתית – מדגיש את המכוונות  שלנו  לחנך להובלה ולהשפעה, על מנת לעשות שינוי בעולמנו.  

חזון

 •  המרכז יציע  מודל ייחודי של תהליך פיתוח מנהיגות סביבתית הכולל - תחומי תוכן ייחודיים, אסטרטגיות ללמידה חוץ כיתתית ומתודולוגיה חדישה הנלמדת ומיושמת בבית הספר. המרכז יפעל בשיתוף עם פרופ' חנוך פלום, ד"ר אבי קפלן, ומירית סיני מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון.
 •  במרכז יושם דגש על חקירת מהותו של התהליך האקספלורטיבי בכיתה ובלמידה בכלל, על חשיבותו לפיתוח חשיבה רפלקטיבית, לגיבוש זהות אישית, לחיזוק האוטונומיה ולפיתוח מנהיגות, וכן, יפותחו עקרונות ודרכים להבניית סביבה חינוכית שמעודדת את התלמיד לעשות בירור עצמי ונותנת לו "פיגומים" לתהליכי האקספלורציה והבירור.
 •  במרכז יודגמו ויפותחו תוכניות לימוד ואסטרטגיות של הוראה ולמידה חדשות, בכלל זה עבודה עם אוכלוסיות תלמידים הטרוגניות, יצירת מרחב לימודי המחזק את תחושת השייכות והיוזמה (agency    ) בקרב התלמידים והמורים, יציאה מחוץ לכותלי הכיתה – "המעבדה החיה", קידום דפוסי עבודה מערכתיים/שיתופיים ויודגם השילוב של עקרונות למידה בלתי פורמאלית עם למידה פורמאלית.
 •  במרכז יוצגו דרכים לחיזוק האקלים הדמוקרטי – להעצמת תלמידים ועובדים, ליצירת תשתית של אמון, שיתוף ותחושת שייכות  של התלמידים כתנאי לתהליך וכחלק מן התהליך.
 •  המרכז יפעל להפצת חשיבות השימור של השטחים הפתוחים ויפיץ את עקרונות החקלאות האורבאנית.
 •  במרכז יוצג השילוב של מערך הייעוץ הבית ספרי בבניית מניפה נכונה של הטמעת חינוך למנהיגות סביבתית.
 •  המרכז יקיים קשרים בין-לאומיים עם מרכזים אקדמיים הפועלים בתחומים דומים ויקיים קורסים לאנשי חינוך מחו"ל בכפר הירוק.  
 •  תינתן הדרכה בנושא ניהול שינוי ארגוני ומחקר פעולה בחינוך. במהלך ההדרכה יבחן  השינוי הארגוני והמערכתי שהתחולל בכפר הירוק בעקבות הניסוי החינוכי. 
 •  למשתלמים בכפר הירוק תינתן אפשרות לחוות חוויה משמעותית של למידה והתנסות ב"מעבדה לימודית חיה" בצד פיתוח אישי ומקצועי. המשתלמים ילמדו ויפתחו עקרונות ומיומנויות  פדגוגיים המעוגנים בתיאוריות מתחומי החינוך והפסיכולוגיה.  
 •  צוות ההוראה במרכז יורכב מאנשי הצוות החינוכי המובילים בכפר בשיתוף עם אנשי אקדמיה.
 •  המרכז יפנה לאוכלוסיות מגוונות כמו: מורים, סטודנטים, פרחי הוראה, חוקרים ועוד

 מרכז ההפצה יהיה מרכז הדרכה ארצי ובין לאומי. 

מטרותינו

1.      לטפח מנהיגות סביבתית בקרב המשתלמים כדי שאלו יוכל להפיץ ולהטמיע מנהיגות נוער סביבתית.

2.      לקדם את  האקספלורציה ככלי פדגוגי במערכת החינוך.

3.      לחזק חיבור לאקדמיה לצורכי מחקר מתמשך והכשרת מורים.

4.      ליצור שיתופי פעולה עם קובעי מדיניות על מנת שיאמצו את המודל החינוכי של הכפר.

5.      למסד גלגל התנופה בארגון - יצירת מו"פ להמשך הטמעה ופיתוח של הניסוי בתוך הארגון.