מגמת הנדסת מכונות

דף הבית » מכללה » מגמת הנדסת מכונות

מגמת הנדסת מכונות

הכפר הירוק מציע לבוגרי יב' במגמת מכונות מסגרת למידה איכותית וייחודית; לימודים לקראת התואר "טכנאי/ הנדסאי מכונות" בתחום התמחות מערכות ממוחשבות ואבחון תקלות ברכב. 

מידע כללי

משך הלימודים - שנת לימודים אחת לתואר טכנאי. שנתיים לתואר הנדסאי.

מימון מרבית שכר הלימוד

על-ידי גורמים בעלי עניין כגון משרד החינוך , צה"ל או משכר עבודה של תלמיד המתנסה בתעשייה .

תנאי פנימייה

אפשרות לתלמידים הגרים רחוק.

סביבה תומכת 

עזרה בשעות הערב בכל המקצועות.

מסלול תעודה

דחיית השירות הצבאי בשנה לתואר טכנאי. בשנתיים לתואר הנדסאי.

שירות צבאי כטכנאי/ הנדסאי בכל חילות צה"ל  כתומך לחימה

לרבות חילות השדה ויחידות מובחרות

המכללה מוכרת ע"י משרד החינוך וצה"ל ונתמכת על-ידי "פרוייקט יעד " של חיל החימוש. התמיכה מתבטאת במימון 80% משכר הלימוד, בעזרה בלימודים ובשיבוץ מתאים בשירות הסדיר.

אוכלוסיית יעד

בוגרי י"ב  במגמת מכונות  בהתמחות תיבמ. או רכב 

תנאי קבלה מינימליים

תעודה  טכנולוגית

14 יח"ל בגרות לפי ההתפלגות הבאה:

 

 • 3 יח"ל מערכות ממוחשבות ואבחון תקלות ברכב/ אוטוטרוניקה/ תיכון ויצור.תיבמ מכונאות. חשמל רכב.
 • 3 יח"ל מכניקה הנדסית (1+2). 
 • 1 יח"ל פיסיקה או מדע וטכנולוגיה.
 • 2 יח"ל  פרויקט גמר
 • 3 יח"ל מתמטיקה - לפחות
 • 3 יח"ל אנגלית  - לפחות
 • 1 יח"ל לשון
 • תעודת סוף שנה של כיתה י"א ושליש/רבעון ראשון של כיתה י"ב.
 • 4 תמונת פספורט.
 • 300 ש"ח דמי רישום.
 • המלצת מחנך /כת ו/או מרכז המגמה.
 • גליון ריכוז ציוני בגרות. 

שכר הלימוד

שכר הלימוד נקבע מדי שנה ע"י משרד החינוך והתרבות והוא אחיד לכל המגמות והמסלולים בכל מוסדות הלימוד. התלמידים הלומדים במסגרת עליית הנוער ושירותי הרווחה ימשיכו באותה מסגרת וייהנו ממימון השהות בפנימייה.

לפרטים נוספים:

מזכירות המכללה טל' 03-6481476 , פקס 03-6488485

   

רקע עיוני:

תלמידים שחסרות להם 3 יח"ל במתמטיקה או באנגלית או במקצוע אחר, יוזמנו לריאיון אישי בוועדת קבלה, וקבלתם מותנה בהתחייבות להשלים את החסר. תעודת הטכנאי וההנדסאי תינתן על סמך עמידה בהתחייבות זו .

  השלמת בגרות ולימודים אקדמיים

יש אפשרות להשלים בגרויות בעת הלימודים במכללה בשעות הערב. במסגרת תוכנית "הזדמנות שנייה" לבגרות (התלמיד זכאי לציון מגן).

 • לתלמידים מצטיינים - ממוצע 85% ומעלה, יש אפשרות להמשך לימודים לקראת תואר ראשון B.Sс - מהנדס מכונות(מותנה באישור של צה"ל) . 
 • לתלמידים המתאימים ידחה השירות הצבאי בשנתיים נוספות. 
 • הלימודים ימומנו על-ידי צה"ל.
 • הלימודים האקדמיים הם במסגרת מערכת השעות של המכללה בכיתה יג'-יד' (פעמיים בשבוע).