בית דין לנוער

דף הבית » פנימייה » בית דין לנוער

בית דיו לנוער

 

 בית דין לנוער

בכפר הירוק פועל בית דין לנוער המאפשר מעורבות של החניכים בחיי הכפר ושותפות לתהליך הניהול. בית הדין מטפל במקרים אשר מועברים אליו דרך מזכירות בית הדין הכוללת שלושה חניכים. המזכירות מאשרת או דוחה תביעות. כל חניך ועובד בכפר רשאי להגיש תביעה. כמובן, שגם מזכירות מועצת התלמידים יכולה להגיש תביעה בשם חניכי הכפר. מי שמוזמן לדיון חייב להגיע אליו ביום ובשעה בהם נערך הדיון. הימנעות מהגעה וכן הפרעה למהלך הדיון או ניסיון למנוע ולשבש את הליכי בית הדין, עלול להביא להאשמה בביזיון בית הדין – מעשה שהעונש המרבי עליו הנו הרחקה לצמיתות מן הכפר.

תקנון בית הדין לנוער

ית הדין לנוער הינו בית דין המורכב ומופעל ע"י חניכי הכפר ומהווה את הרשות השופטת בכפר הירוק. 
בית הדין מתכנס לדון במקרים המובאים בפניו ע"י מזכירות מועצת הנוער או בפניה של ועדת קבוצה וכל יוזמה של חניכים ובפרט שהנושא למשפט הינו בעל ערך ציבורי חברתי. 
פסיקותיו מחיבות את כל אנשי הצוות והחניכים.

 • לבית הדין מספר שופטים כמספר הקבוצות החינוכיות בפנימייה (שופט אחד מכל קבוצה חברתית בפנימייה משכבה ז'-י"ב). 
 • את השופטים ממנה מזכירות הנוער. 
 • לבית הדין ישנה מזכירות המורכבת מ-3 חניכים. 
 • המזכירות תאשר או תדחה תביעות מתאימות ושאינן מתאימות. 
 • מוזמנים לדיון חייבים להגיע אליו ביום ובשעה בהם נערך הדיון. 
 • את המשפטים מנהל אב בית הדין שהינו שופט משכבת י"א או י"ב, הנבחר באופן דמוקרטי ע"י יתר השופטים. 
 • הדיונים נערכים באופן פומבי וחניכי הכפר מחויבים להגיע אליהם. 
 • לבית הדין יש הנחיות נוהלים וכללי התנהגות (ראה נספחים). 
 • כל חניך רשאי להגן על עצמו או לבחור לעצמו הגנה ובפרט שאותו אדם הינו עובד או מתחנך בכפר. 
 • בית הדין פוסק את החלטותיו בהתאם לתקנון כללי היסוד להתנהגות בכפר. (דצמבר 97). 
 • רשאים לתבוע, מזכירות הנוער בשם חניכי הכפר, ועדת משק, ועדות קבוצה. 
 • הפרעה, או ניסיון למנוע ולשבש את הליכי בית הדין, או אי-הופעה למתן עדות, עשוי יהיה להביא להאשמה בבזיון בית הדין, מעשה שהעונש המירבי עליו הינו הרחקה לצמיתות מן הכפר. 
 • אין אפשרות לערער על פסקי דין והחלטות של בית הדין. 
 • החלטות בית הדין מחיבות את חניכי הכפר ואת עובדיו. 
 • את ביצוע פסק הדין ואכיפתו מטיל בית הדין על הצוות החינוכי. 
 • במקרה של עריכת משפט ינתן יעוץ בנוהלי עריכתו על ידי מזכירות בית הדין.